LA MİNÖR GAM NASIL ÇALINIR?

Minör gam nedir? Belli kurallara göre sıralanan seslerin art arda gelmesi ile oluşan dizilere “gam” adı verilir. Gamlar ikiye ayrılır: Majör ve minör gamlar. Minör gamlar şu aralıklardan/tonlardan oluşmaktadır: Aralıklar / B2 K2 B2 B2 K2 B2 B2. (K2: Küçük ikili, B2: Büyük ikili) Tonlar / T Y T T Y T T. (T: Tam, Y: Yarım) Minör gamların üç hali…
Devamını oku...

PİYANODA PARMAK NUMARALARI

Piyanoda bir eser çalarken parmak numaraları büyük önem taşımaktadır. Kullanılan parmağın özenle seçilmesi ve elde edilmek istenen tınıyı ortaya çıkaracak özellikte olması gerekmektedir. Parmak seçimi her icracıya göre değişmektedir. Farklı edisyonlarda aynı pasaj için farklı parmak numaralarına rastlanabilmektedir. Her ne kadar parmak seçimi…
Devamını oku...

Gam çalışma yöntemleri

Nasıl ki bir eseri sağlamlaştırmak için çalmak yeterli olmuyorsa, gamlar için de aynı şey geçerlidir. Sadece çalarak gamları geçmek, parmakların zamanla gamlardan yeteri kadar verim alamamasına neden olabilir. Bunu önlemek için eserlerde yaptığımız gibi gamlara da çalışma yöntemlerini uygulayabiliriz. Herhangi bir pasajı çalışırken kullandığımız…
Devamını oku...

Si Majör gam nasıl çalınır?

Majör gam nedir? Belli kurallara göre sıralanan seslerin art arda gelmesi ile oluşan dizilere "gam" adı verilir. Gamlar ikiye ayrılır: Majör ve minör gamlar. Majör gamlar şu aralıklardan/tonlardan oluşmaktadır: Aralıklar / B2 B2 K2 B2 B2 B2 K2. (K2: Küçük ikili, B2: Büyük ikili) Tonlar / T T Y T T T Y. (T: Tam, Y: Yarım)…
Devamını oku...

Fa Majör gam nasıl çalınır?

Majör gam nedir? Belli kurallara göre sıralanan seslerin art arda gelmesi ile oluşan dizilere "gam" adı verilir. Gamlar ikiye ayrılır: Majör ve minör gamlar. Majör gamlar şu aralıklardan/tonlardan oluşmaktadır: Aralıklar / B2 B2 K2 B2 B2 B2 K2. (K2: Küçük ikili, B2: Büyük ikili) Tonlar / T T Y T T T Y. (T: Tam, Y: Yarım)…
Devamını oku...

LEGATO BAĞI MI? UZATMA BAĞI MI?

Legato ve uzatma bağı, piyanoda çokça karıştırılan konulardan biridir. Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz: Uzatma bağı, iki aynı notanın sürelerinin birleştirilmesini sağlar. Legato bağı, nota geçişlerinde kopukluk olmaması, seslerin birbirine bağlanmasını ifade etmek için kullanılır. Görsel 1 ve 2. Bağ Örnekleri; Legato (turuncu) ve Uzatma…
Devamını oku...

Diyez ve Bemol Sırası

Diyez ve bemol, notaların yüksekliğini veya alçaklığını belirlemede ve bir müzik eserinin tonalitesini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Diyez işareti, notayı yarım ton tizleştirirken; bemol işareti, yarım ton pesleştirir. Yanına (notanın soluna) yazıldığı notayı, içinde bulunduğu ölçü boyunca etkilerler. Bemol: Bir notanın doğal sesinden…
Devamını oku...

Re bemol Majör arpej nasıl çalınır?

Arpej nedir? Bir akorun seslerinin sırayla çalınmasıyla oluşan kırık akora “arpej” denir. 5/3 akorundan oluşan arpejlerin notalarının dizilimine göre üç çeşidi vardır: Kök arpej (5/3), birinci çevrim (6) ve ikinci çevrim (6/4). Akorun sesleri arasındaki bağ, akorun kurulumunu ve hangi cins olduğunu belirler: 5/3 akor: Üç farklı notadan…
Devamını oku...

Arpej / Arpeggio

Arpej, birçok enstrümanın temel yapı taşlarından biridir ve müziğin zenginliğini artıran bir ögedir. İtalyanca "arp çalmak" anlamındaki "arpeggiare" kelimesinden gelen bu terim, bir akorun notalarının sırayla çalınmasıdır. Sesleri kırık akorlar halinde art arda, serpiştirerek çıkartmak. (Aktüze, 2004) Notaların birbiri ardına, aralıklı ve hızlı…
Devamını oku...

Mi Majör gam nasıl çalınır?

Majör gam nedir? Belli kurallara göre sıralanan seslerin art arda gelmesi ile oluşan dizilere "gam" adı verilir. Gamlar ikiye ayrılır: Majör ve minör gamlar. Majör gamlar şu aralıklardan/tonlardan oluşmaktadır: Aralıklar / B2 B2 K2 B2 B2 B2 K2. (K2: Küçük ikili, B2: Büyük ikili) Tonlar / T T Y T T T Y. (T: Tam, Y: Yarım)…
Devamını oku...